Rýchly kontakt :

00421 905 507427
info@papagaj-shop.sk
www.papagaj-shop.sk

Kategórie článkov

Zmena adresy pri oznamovaní zapísaných zmien v druhovej karte

Ministerstvo životného prostredia oznamuje všetkým chovateľom exotického vtáctva:

od 1.1.2021 sa zmeny údajov v druhových kartách budú zasielať:

–        elektronicky na adresu: druhovakarta@sopsr.sk,  

–        poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04  Bratislava.

 V súlade s § 29c ods. 3 a 4 zákona č. 15/2005 Z. z. má držiteľ exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (nariadenie Rady) povinnosť oznamovať písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1.1.2019 do 31.12.2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní (zmeny údajov v druhovej karte pre druhy uvedené v prílohe A nariadenia Rady), resp. 14 dní (zmeny údajov v druhovej karte pre druhy uvedené v prílohe B nariadenia Rady) odo dňa zápisu zmeny.

 Odo dňa 1.1.2021 nadobudne účinnosť § 11 ods. 2, 2. veta zákona č. 15/2005 Z. z., podľa ktorej držiteľ exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B nariadenia Rady oznamuje zmeny údajov v druhových kartách vo vyššie uvedených lehotách vedeckému orgánu.

Pridajte komentár

Môžete použit tieto HTML znaky

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>