Rýchly kontakt :

00421 905 507427
info@papagaj-shop.sk
www.papagaj-shop.sk

Kategórie článkov

Postup pri prihlasovaní a odchove živočíchov zaradených do CITES I a II

Nie každý chovateľ exotického vtáctva vie ako správne evidovať svoje chovy a následné odchovy tak, aby boli v súlade so zákonom o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín CITES.

O správnom postupe hovorí novelizácia zákona č. 15/2002 Z.z. a doplnenie niektorých zákonov od 1.1.2013, taktiež novelizácia vyhlášky č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 Z.z. s platnosťou od 15.3.2013.

Krátky a stručný popis úkonov v prípade živočíchov spadajúcich do skupiny CITES I alebo II nájdete v prílohe, ktorú vypracovala Ústredná odborná exotárska komisia na Slovensku na čele s predsedom Milanom Vávrom.

Postup pri prihlasovaní živočíchov zaradených do CITES I a II_upraveny_exotari

Príloha Potvrdenia o prevode exemplára :

potvrdenie o prevode exemplara