Rýchly kontakt :

00421 905 507427
info@papagaj-shop.sk
www.papagaj-shop.sk

Kategórie článkov

Zmena adresy pri oznamovaní zapísaných zmien v druhovej karte

Ministerstvo životného prostredia oznamuje všetkým chovateľom exotického vtáctva:

od 1.1.2021 sa zmeny údajov v druhových kartách budú zasielať:

– elektronicky na adresu: druhovakarta@sopsr.sk,

– poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04 Bratislava.

V súlade s § 29c ods. 3 a 4 zákona č. 15/2005 Z. z. má […]

Novela zákona o Cites k 1.1.2019

Legislatívne zmeny v oblasti Cites platné od 1.1.2019:

Novela zákona priniesla k 1.1.2019 veľa zmien, ktoré si treba prečítať a dodržiavať ich. Všetko nájdete na tomto linku:

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/

DôLEŽITÉ PRE CHOVATEĽOV:

stručný prehľad o zmenách:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/informacia-verejnost.pdf

prehľadná tabuľka zmien:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/tabulka-zmien-od-1-1-2019.pdf

nová druhová karta platná od 1.1.2019 (povinnosť používať od 1.4.2019):

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/druhova-karta-od-1-1-2019.pdf

pokyny k […]