Rýchly kontakt :

00421 905 507427
info@papagaj-shop.sk
www.papagaj-shop.sk

Kategórie článkov

Krúžkovanie po novom

Nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov

Koncom augusta 2017 získala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky licenciu k distribúcii krúžkov pre exempláre CITES pre územie SR. Príspevok uvádza aktuálne informácie k pripravovanej distribúcii krúžkov, jej formy, možnosti zakúpenia, typy a označenie krúžkov vrátane cien a doručenia.

K licencii

Rozhodnutím ministerstva životného prostredia SR zo dňa 28.8.2017 bola Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (ďalej „ŠOP SR“) podľa § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, udelená licencia na distribúciu krúžkov. Táto licencia nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2017.

Zároveň podľa § 22 ods. 1 písm. s) zákona hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR. Z toho vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov krúžkami môže od 1. decembra 2017 pochádzať len od licencovaného distribútora. Nakoľko Slovenská republika nemá iných licencovaných distribútorov, túto distribúciu v plnom rozsahu zabezpečuje od uvedeného dátumu ŠOP SR.

Typy krúžkov, označenie a ich použiteľnosť

Pre distribúciu budú použité dva typy krúžkov z materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných doteraz používaných priemeroch (pozri pod cenou krúžkov). Každý krúžok bude obsahovať dostatočne hlbokú razbu individuálneho znaku z číselného radu uvedeného distribútorom.

Znakom uvedeným na krúžku bude kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roka, t.j. obdobie v ktorom bolo/je potrebné ho na exemplár osadiť, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára ľubovoľne aj po období roka kedy bol zakúpený.

Som chovateľ, ako sa ku krúžkom dostanem?

Krúžky je možné si zakúpiť cez internetový obchod ŠOP SR uverejnený na webovej stránke www.sopsr.sk/kruzky/, kde si navolíte typ, veľkosť a počet krúžkov a objednávka je aj s potvrdenou notifikáciou zasielaná Vám na emailovú adresu.

Alternatívou je vypísanie ručnej objednávky stiahnuteľnej v pdf formáte z vyššie uvedenej stránky, alebo voľne dostupnej na správe CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra 949 01, prípadne v stánku ŠOP SR na burze exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov na Agrokomplexe v Nitre (ďalej len „burza exotov v Nitre“) v čase jej konania.

Po objednaní internetovým obchodom sú krúžky zasielané do jedného pracovného dňa* (* platí v prvých dvoch mesiacoch od začiatku distribúcie) odo dňa objednania a to poštou (na dobierku, 1. triedou, doporučene, do vlastných rúk). Cena poštovného do 1 kg zásielky je 3,90 eur. V prípade, že balík s tovarom má vyššiu hmotnosť, doručenie a cena poštovného je komunikovaná telefonicky a dohodnutá s chovateľom. Za balné je účtovaný manipulačný poplatok, pri osobnom odbere v cene 50 centov, pri zasielaní poštou 1 euro 50 centov.

V prípade, že chcete byť oslobodený od poštovného alternatívou je osobné prevzatie, a to na správe CHKO Ponitrie (vyššie uvedenej adresy), v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00, alebo na burze exotov v Nitre, v dátumoch uvedených vystavovateľom Agrokomplex národné výstavisko, Štátny podnik. Na burze je možné si prevziať iba tovar objednaný v internetovom obchode ŠOP SR alebo objednávkovým formulárom, s dňom doručenia dvoch pracovných dní pred konaním burzy.

Typy, veľkosti a ceny krúžkov

exoti

hliník

exoti nerez

dravci

hliník

dravci nerez

4 mm

0,59

 –

4,5 mm

0,59

 –

5 mm

0,59

5,5 mm

0,66

6 mm

0,66

0,66

6,5 mm

0,66

 –

7 mm

0,72

0,72

7,5 mm

0,72

 –

8 mm

0,90

0,9

8,5 mm

0,90

1,14

 –

9 mm

0,97

1,20

0,97

1,20

9,5 mm

0,97

1,20

 –

10 mm

1,02

1,26

1,02

1,26

11 mm

1,02

1,26

1,02

1,26

12 mm

1,08

1,37

1,08

1,37

13 mm

1,08

1,37

1,08

1,37

14 mm

1,20

1,50

1,20

1,50

16 mm

1,20

1,50

1,20

1,50

18 mm

2,28

1,50

2,28

20 mm

1,50

2,28

22 mm

1,80

2,40

24 mm

1,80

2,70

27 mm

2,11

2,89

30 mm

2,11

3,00

Ceny sú uvádzane v Eur. Uvedená cena je vrátane DPH.

Register distribuovaných krúžkov

V oboch typoch objednávky (elektronická aj papierová), dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 13a ods. 11 zákona v súlade s § 11a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) licencovaný distribútor (v tomto prípade ŠOP SR) je povinný viesť aktualizovaný register distribuovaných krúžkov do ktorého zapisuje poradové číslo krúžku v registri, spôsob a dátum nadobudnutia krúžku, údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, popis označenia krúžkov, druh a charakter krúžku, údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené (meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb) a dátum distribúcie krúžku.

Podľa § 13a ods. 11 zákona je účastník konania povinný údaje z registra na žiadosť sprístupniť orgánom štátnej správy (podľa § 14 zákona).

Odoslaním elektronickej objednávky a svojim podpisom na papierovej forme objednávky dávate súhlas aj s obchodným a reklamačným poriadkom ŠOP SR.

Použitie krúžkov mimo licencovaného distribútora

Príloha č. 6 k vyhláške uvádza zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú. U týchto exemplárov, v prípade, že chovateľ má záujem ich označiť, je možné k označeniu použiť krúžok od ľubovoľného výrobcu resp. distribútora.

Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý

Agapornis personatus – agapornis pestrý

Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý

Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý

Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)

Dendrocygna arborea – kačica stromová

Forpus coelestis – papagájik modrokrký

Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý

Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý

Forpus passerinus – papagájik vrabčí

Myiopsitta monachus – klinochvost mníší

Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý

Neophema elegans – tráviar olivový

Neophema chrysostoma – tráviar modročelý

Neophema pulchella – tráviar tyrkysový

Neophema splendida – tráviar nádherný

Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý

Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý

Padda oryzivora – ryžovník sivý

Platycercus adelaidae – kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus

Platycercus adscitus – rozela šafranová

Platycercus caledonicus – rozela žltobruchá

Platycercus elegans – rozela bažantovitá

Platycercus eximius – rozela pestrá

Platycercus flaveolus – rozela bledožltá

Platycercus icterotis – rozela žltolíca

Platycercus zonarius – rozela žltokrká

Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)

Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)

Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)

Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý

Psephotus varius – speváčik mnohofarebný

Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý

Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

Psittacula eupatria – ladniak (alexander) veľký

Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý

Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý

Streptopelia decipiens – hrdlička

Streptopelia roseogrisea – hrdlička chichotavá

Vzhľadom k  časovému predstihu nutnému k príprave dodania krúžkov chovateľom, plánuje ŠOP SR prijímať objednávky na dodanie krúžkov od 01. novembra 2017. Zasielanie krúžkov bude realizované až odo dňa účinnosti licencie 1. decembra 2017. V prípade, že plánujete nezameniteľne označiť exemplár práve v prvých dňoch decembra 2017, prosím kontaktujte ŠOP SR na emailovej adrese kruzky@sopsr.sk alebo telefonicky na mobilnom čísle 0903298209 a dohodnite si možnosti doručenia.

Martin Ševčík

Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán SR, Jeséniova 17D, 83101 Bratislava

Milan Vávra

Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava

Pridajte komentár

Môžete použit tieto HTML znaky

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>