Rýchly kontakt :

00421 905 507427
info@papagaj-shop.sk
www.papagaj-shop.sk

Kategórie článkov

Zmena adresy pri oznamovaní zapísaných zmien v druhovej karte

Ministerstvo životného prostredia oznamuje všetkým chovateľom exotického vtáctva:

od 1.1.2021 sa zmeny údajov v druhových kartách budú zasielať:

– elektronicky na adresu: druhovakarta@sopsr.sk,

– poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04 Bratislava.

V súlade s § 29c ods. 3 a 4 zákona č. 15/2005 Z. z. má […]