Ponúkame mladého samčeka eklekta (eclectus roratus polychloros). Samostatný bude v polovici apríla - PREDANÝ