Pripravili sme pre vás rozdelenie druhov papagájov podľa rodov a ďalšieho členenia.   

Názvoslovie: