Čo je to celospektrálne svetlo?

Celé spektrum je vyvážený svetelný výkon vrátane oblasti UV. Mnohé iné moderné trifosforové žiarivkové trubice sústreďujú svetelný výkon trubice do troch oblastí, ktoré ľudské oko môže rozoznať. V praxi to znamená, že efektívny svetelný výkon trubice je optimilizovaný pre naše oko a svetlo vydávané trubicou sa nám javí ako veľmi silné. Tieto spomínané oblasti však nezodpovedajú požiadavkám vtáčieho oka. Okrem toho takéto žiarivkové trubice nemajú väčšinou žiadne UV žiarenie.
Práve preto Arcadia vyplnila medzery spomínaných troch trifosforných oblastí energie vysoko kvalitnou halofosfátovou zmesou. Pridaný bol ešte fosfor, vyžarujúci UV žiarenie, ktoré zaberá asi 15% celkového svetelného výkonu trubice (12% UVA a 2,4% UVB). Preto celospektrálna žiarivková trubica ponúka vyvážené spektrum.
Farebná teplota trubice sa tiež veľmi podobá teplote prirodzeného slnečného svetla. Teplota prirodzeného slnečného svetla sa pohybuje okolo 5500K. Arcadia „Bird Lamp“ so svojími 5600K sa k tejto hodnote veľmi približuje. Naopak farebná teplota nad 5800K je pre vtáctvo nevhodná. Pri prehustení modrej oblasti spektra má u potomstva za následok liahnutie prevažne samičiek. Z toho dôvodu nie je vhodné používať pre osvetlenie vtákov žiarivkové trubice určené pre akvaristiku.
Celospektrálne svetlo má tiež dobre reprodukovať farebnosť. Žiarivková trubica Arcadia to dosiahla a to triedou 1A.

Význam celospektrálneho svetla
Nevyvážený svetelný zdroj ovplyvní činnosť očných žliaz, ktorá sa nepriaznivo prejaví do všetkých životných funkcií chovaných vtákov. Môže sa prejavovať formou nepokoja, slabosti, zvýšenej neznášanlivosti, zlého rozmnožovania a poruchou látkovej výmeny.

Syntéza vitamínu D3
Vitamín D3 je u vtákov nevyhnutný pre zdravý vývoj kostí . Niektoré zvieratá si dokážu vitamín D3 vytvoriť pomocou slnečného svetla vo svojej pokožke. K tomu slúži najlepšie oblasť spektra UVB. Vtáky túto možnosť nemajú, nakoľko svoju kožu majú pokrytú perím. U väčšiny vtákov zhromažďuje kostrčová (chvostová) žľaza previtamín D z krvného obehu a sústreďuje ho do žľazových sekrétov. Tie sú potom vystavené pôsobeniu UVB behom roztiahnutého peria pri čistení. Pri ďalšom čistení potom takto ožiarené sekréty opäť vták prijme a dostanú sa do tela ako previtamín D. Pečeň a ľadviny ho zmenia na vitamín D3.

Ako sa líši ľudský zrak od vtáčieho?
Očná sietnica obsahuje čípky, ktoré sú rozdielnymi svetelnými vlnovými dĺžkami stimulované a prenášajú farebné informácie ďalej do mozgu. Človek má tri rôzne druhy týchto čípkov, ktoré nám umožňujú rozoznať tri základné farby: červenú, zelenú a modrú. To je tzv. 3- farebné videnie. Kombinácie týchto troch farieb nám umožňujú vidieť tisíce vzniknutých variant. Vtáky majú ešte štvrtý druh čípkov, ktoré reagujú na UV žiarenie a preto môžu dodatočne vidieť i štvrtú základnú farbu, farbu UV. To je tzv. 4-farebné videnie.
U človeka nemôže UV svetlo prejsť očnou šošovkou. Vtáky takéto obmedzenie nemajú. Najnovšie vedecké výskumy uvádzajú, že niektoré vtáky môžu vidieť päť farieb, tzv. 5-farebné videnie. Môžu dokonca rozlíšiť dve rozdielne vlnové dĺžky UV svetla.

Účinok dĺžky denného svetla na vtáctvo
Vtáci vnímajú denné svetlo dvomi spôsobmi. Okom, ktorého sietnica má schopnosť ďalej smerovať informácie o intenzite, farebnosti a polarizácii (smeru). Tieto informácie idú ďalej dvomi smermi : do mozgu pomocou očného nervu a zvláštnou cestou do hypofýzi. Vtáci môžu pomocou zvláštnej žľazy , ktorá sa vinie okolo oka vnímať svetlo ešte iným spôsobom. Táto žľaza meria dĺžku denného svetla (tzv. fotoperioda) a vedie získané informácie ďalej.
Nielen hypofýza, ale aj epifýza (časť medzimozgu) pôsobí ako regulátor žľazového systému a ovplyvňujú tak celkovú látkovú výmenu vtáčieho tela.
Pre optimálny zdravotný stav chovaného vtáctva by malo byť svetlo zapnuté asi hodinu po východe slnka a hodinu pred západom slnka ho treba vypnúť. Praktické je mať časový spínač, ktorým udržíte prirodzený cyklus trvania denného svetla a prirodzený cyklus rozmnožovania chovaných vtákov. Je známe, že k množeniu sa dá povzbudiť predĺžením fotoperiódy na 14 – 16 hodín. Predĺženie osvetlenia by malo nastať plynule. Možné je prejsť i na náhly prechod predĺženia osvetlenia a môže byť tiež úspešné.

Aké dôležité je UV svetlo pre vtáky
Každý vták, ktorý je chovaný v uzavretom priestore bude skôr či neskôr trpieť nedostatkom UV svetla. Podiel UV v slnečnom žiarení, ktoré dopadá oknom do miestnosti, je zachytené sklom. Bežné domáce osvetlenie nevydáva žiadne UV žiarenie. Preto je nutné ho zaistiť inou cestou. Arcadia „Bird Lamp“ dodáva toto vedľajšie životne dôležité svetlo pre vtáky v plnej miere.
Vtáčie perie reflektuje na UV svetlo a preto hrá dôležitú rolu i pri výbere páru. Použitím UV svetla v chove sú dosiahnuté ďaleko lepšie výsledky. Niektoré vtáky, ako napr. Loskuták Beo, sa zdá byť ľudskému oku iba čierny, avšak vtáčim okom je videný ako viacfarebný. To isté platí aj pre biele vtáky. Viditeľnosť UV svetla je dôležitá aj pri výbere potravy. Zrelé plody sa vtákom javia v inej farbe. UV svetlo spôsobuje, že červené tóny sú červenšie, zelené zelenšie. V tomto svetle sa dá aj jedincom, ktorý odmietajú potravu, podnietiť chuť do jedla.

UV žiarenie dôležité pre navigáciu
UV žiarenie využívajú vtáci aj k navigácii. Zamierením slnečného svetla pozná vták smer, z ktorého svieti svetlo. To mu umožňuje letieť správnym smerom.