Nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov

Koncom augusta 2017 získala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky licenciu k distribúcii krúžkov pre exempláre CITES pre územie SR. Príspevok uvádza aktuálne informácie k pripravovanej distribúcii krúžkov, jej formy, možnosti zakúpenia, typy a označenie krúžkov vrátane cien a doručenia.

K licencii

Rozhodnutím ministerstva životného prostredia SR zo dňa 28.8.2017 bola Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici(ďalej „ŠOP SR“) podľa § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, udelená licencia na distribúciu krúžkov.

Táto licencia nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2017.

Zároveň podľa § 22 ods. 1 písm. s) zákona hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR. Z toho vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov krúžkami môže od 1. decembra 2017 pochádzať len od licencovaného distribútora. Nakoľko Slovenská republika nemá iných licencovaných distribútorov, túto distribúciu v plnom rozsahu zabezpečuje od uvedeného dátumu ŠOP SR.

Typy krúžkov, označenie a ich použiteľnosť

Pre distribúciu budú použité dva typy krúžkov z materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných doteraz používaných priemeroch (pozri pod cenou krúžkov). Každý krúžok bude obsahovať dostatočne hlbokú razbu individuálneho znaku z číselného radu uvedeného distribútorom.

Znakom uvedeným na krúžku bude kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roka, t.j. obdobie v ktorom bolo/je potrebné ho na exemplár osadiť, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára ľubovoľne aj po období roka kedy bol zakúpený.

Som chovateľ, ako sa ku krúžkom dostanem?

Krúžky je možné si zakúpiť cez internetový obchod ŠOP SR uverejnený na webovej stránke www.sopsr.sk/kruzky/, kde si navolíte typ, veľkosť a počet krúžkov a objednávka je aj s potvrdenou notifikáciou zasielaná Vám na emailovú adresu.

Alternatívou je vypísanie ručnej objednávky stiahnuteľnej v pdf formáte z vyššie uvedenej stránky, alebo voľne dostupnej na správe CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra 949 01, prípadne v stánku ŠOP SR na burze exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov na Agrokomplexe v Nitre (ďalej len „burza exotov v Nitre“) v čase jej konania.

Po objednaní internetovým obchodom sú krúžky zasielané do jedného pracovného dňa* (* platí v prvých dvoch mesiacoch od začiatku distribúcie) odo dňa objednania a to poštou (na dobierku, 1. triedou, doporučene, do vlastných rúk). Cena poštovného do 1 kg zásielky je 3,90 eur. V prípade, že balík s tovarom má vyššiu hmotnosť, doručenie a cena poštovného je komunikovaná telefonicky a dohodnutá s chovateľom. Za balné je účtovaný manipulačný poplatok, pri osobnom odbere v cene 50 centov, pri zasielaní poštou 1 euro 50 centov.

V prípade, že chcete byť oslobodený od poštovného alternatívou je osobné prevzatie, a to na správe CHKO Ponitrie (vyššie uvedenej adresy), v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00, alebo na burze exotov v Nitre, v dátumoch uvedených vystavovateľom Agrokomplex národné výstavisko, Štátny podnik. Na burze je možné si prevziať iba tovar objednaný v internetovom obchode ŠOP SR alebo objednávkovým formulárom, s dňom doručenia dvoch pracovných dní pred konaním burzy.

Typy, veľkosti a ceny krúžkov

 

 

exoti

hliník

exoti nerez

dravci

hliník

dravci nerez

4 mm

0,59

 -

 -

 -

4,5 mm

0,59

 -

 -

 -

5 mm

0,59

 -

 -

 -

5,5 mm

0,66

 -

 

 -

6 mm

0,66

 -

0,66

 -

6,5 mm

0,66

 -

 - 

 -

7 mm

0,72

 -

0,72

 -

7,5 mm

0,72

 -

 - 

 -

8 mm

0,90

 -

0,9

 -

8,5 mm

0,90

1,14

 - 

 -

9 mm

0,97

1,20

0,97

1,20

9,5 mm

0,97

1,20

 - 

 -

10 mm

1,02

1,26

1,02

1,26

11 mm

1,02

1,26

1,02

1,26

12 mm

1,08