Obchodné a dodacie podmienky


Obchodné a dodacie podmienky sa riadia nariadeniami a ustanoveniami platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ďalej vychádzajú z ustanovení príslušných zákonov Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a taktiež Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu :
Adriana Nagyová - papagaj-shop
Líščie údolie 146
841 04 Bratislava
IČO : 41939972
DIČ : 1045589017
IČO DPH : SK1045589017
zapísané v živnostenskom registri č. 110-158232 pod číslom : OŽP-A/2006/04120-2/CR1
bankové spojenie :
TATRA banka:
IBAN : SK32 1100 0000 0029 3850 0371
email : info@papagaj-shop.sk
telefón : 0905 507427
www.papagaj-shop.sk

Dojednanie objednávky: Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním objednávky po zaregistrovaní sa užívateľa v internetovom obchode a jeho pravdivým a úplným vyplnením údajov potrebných k vybaveniu objednávky. Svojou objednávkou potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že písomne potvrdí príjem objednávky.
Objednávku je možné uskutočniť i telefonicky v čase od 9.00 – 18.00 hod. v pracovné dni.
Zrušenie objednávky : Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od jej zaslania bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky môže uskutočniť prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť zrušenie objednávky emailom alebo telefonicky.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu zmeny ceny tovaru, v prípade keď sa tovar nevyrába alebo v prípade, že nie je schopný dodať tovar podľa obchodných podmienok. Takýto prípad predávajúci kupujúcemu oznámi a dohodne sa na ďalšom postupe. Takisto môže zrušiť objednávku v prípade zlých kontaktných údajov uvedených kupujúcim pri registrácii v internetovom obchode.
V prípade, že už bola zo strany kupujúceho zaplatená záloha alebo celá suma tovaru, čiastka bude vrátená.
Cena tovaru : Ceny sú platné a záväzné v čase objednávky. Sú uvedené s DPH, sú bez sumy poštovného. Balné alebo iné poplatky neúčtujeme.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v závislosti od výrobcu. V takom prípade bezodkladne informuje kupujúceho o zmene ceny. Kupujúci má právo zrušiť objednávku. V prípade, že už bola zo strany kupujúceho zaplatená záloha alebo celá suma tovaru, čiastka bude vrátená.
Dodacie podmienky : Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v čo najkratšom čase podľa dostupnosti na sklade alebo na sklade výrobcu. V prípade, že nie je schopný dodať tovar, bezodkladne to oznámi kupujúcemu.
Dodanie tovaru je v rozmedzí od 3 – 31 dní.
Dodávaný tovar bude zaslaný zabalený, v neporušenom stave a v požadovanom množstve. Tovar bude zaslaný na adresu, ktorú si kupujúci udal pri registrácii objednávky. Dodatočná zmena adresy je možná na základe oznámenia kupujúceho. K tovaru je vystavená faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad aj ako dodací list. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu tovaru uvedenú na faktúre v plnej výške. K cene tovaru sa pripočítava poštovné.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenie, neskoré dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené dopravnou službou. Kupujúci je povinný skontrolovať kvalitu aj kvantitu preberaného tovaru, čo aj potvrdí svojím podpisom na dodacom liste/faktúre. Neskoršie reklamácie takéhoto druhu neakceptujeme.
Záručné podmienky : Záručná doba na tovar je podmienená Občianskym zákonníkom a trvá 2 roky od kúpy tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo úmyselné poškodenie.
Vrátenie tovaru: Kupujúci je oprávnený vrátiť tovar do siedmich dní bez udania dôvodu. Tovar musí vrátiť v pôvodnom obale, v neporušenom stave, nepoužitý (hlavne DVD nosiče nesmú mať porušený a otvorený obal) a kompletný na adresu predávajúceho. Poštovné hradí kupujúci a tak isto ho kupujúci poistí. V takomto prípade bude suma za tovar vrátená v plnej výške.
Zľavy a akciové ceny : Akciové ceny tovaru a zľavy uvedené v internetovom obchode sú v čase zaslania objednávky záväzné.
Spôsoby doručenia tovaru : tovar posielame na dobierku kuriérskou službou. Cenu tovaru pri platbe dobierkou uhradí kupujúci v hotovosti kuriérskej službe alebo vopred na účet internetového obchodu.

Ceny za doručenie :

  • balíky do 1kg : 3,90 €
  • balíky od 1kg do 9kg : 4,90 €
  • balíky nad 9kg : 5,90€
  • dobierka : 1,20€
  • pri objednávke nad 150 € je poštovné zdarma


Tovar je možné vyzdvihnúť si i osobne na adrese (vopred si telef. dohodnite termín):
papagaj-shop
Líščie údolie 146
841 04 Bratislava

Reklamácie: Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť po dobu záruky, t.j. 2 roky od kúpy tovaru. Tovar je kupujúci povinný poslať na adresu:
papagaj-shop
Líščie údolie 146
841 04 Bratislava

Reklamovaný tovar musí byť doručený v pôvodnom obale, kompletný, čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe – faktúra. Za doručenie reklamovaného tovaru ručí kupujúci, ktorý hradí aj poštovné.
Po vybavení reklamácie hradí poštovné za dodanie tovaru kupujúcemu predávajúci.
Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť výdaje s tým spojené.
Reklamácia nebude vybavená ak bude výrobok:
- zničený prirodzeným opotrebením
- poškodený nesprávnym zaobchádzaním
- znečistený
- poškodený úmyselne
- po záručnej dobe